Spa Therapy from Natural Spring Water

spa-salon-7The spa is a medicinal bath taken near by a hot water or cold water naturally formed springs. Since one can’t always got the natural spring areas and take a great bath from the springs. Now these are artificially made in many spa salons and day spa centers. Many of them are to be found in Canada and more precisely in a city called North York. One of the best spa salons there is Uptown. You can visit their website at http://uptownspa.com/. Taking a full bath from spring water is known to cure many skin diseases and keeps your skin looking normal and glowing. This is due to the presence of natural minerals in these spring waters which are naturally flows out from very deep portion of earth.

The spa therapy is done on these spa areas to get the outmost benefits to your body and get relaxed. Since this water is rich in minerals, it must be absorbed by our skins. Here a gentle massage is done before you take bath from these springs. By taking a massage the skin pores holes are widen up and it will allow the body to release the dead cells and absorb minerals from these spring waters. That’s why a massager is always found near these springs. Presently it’s a business to offer these spa services by connecting it to spa therapy.

spa-salon-8The infrastructure used here are the advanced bath types in the open places like building up of large pools, small pools, waterfalls like showers and many more creative ideas of sourcing these spring water to the spa users are constructed here. One can feel a great natural environment here, since these spring are found naturally in a natural scenic place. If you can find a great bath in a creative style will add more beauty to the spring. Most of these infrastructures are found in the open place and there are also few closed baths built here for those who seek privacy’s. Here many natural spa therapies are used to its customers. One of the gentle way to bath is to take bath in hot spring water and then followed by cold spring water is the well known practice in the natural spa therapy. Other mind and body exercises are also given here like the Yoga, meditation, Tai Chi and swimming which are included in the spa therapy. A throughout the day spent on these spring water will benefit you form the natural spa. It is said that the human body absorbs these minerals very slowly and that’s why the mud baths are taken along side these spring waters. There are also many sea water springs in the beach side and these do have similar properties. Always consult with spa therapist before taking spa bathing.

Since the natural springs are very scares on earth. Here the day spas built these hot and cold water spring artificially in the indoors and maintain the same feel of spring waters from activating it from pressure pumps. Few pools are also found with whirlpool techniques to attract the customers to take bath in those whirlpool tubs. Those who can’t go to natural spring spa can avail these artificially made baths. These are also followed by much spa therapy.

Компютри втора употреба – съвети за покупка

компютри втора употребаОчевидната причина, подари която повечето хора купуват компютри втора употреба, е липсата на достатъчно средства за нов. Това, че компютърът е използван, не означава, че машината не работи добре или е с лошо качество. Разбира се, винаги съществува риск покупката ви да не се окаже особено успешна. Предлагаме ви няколко основни съвета от специалистите от PCLife.bg, които ще ви помогнат да избегнете сериозни главоболия и проблеми.

Един от вариантите за покупка на компютри втора употреба са магазините, специализирани в продажба на нови и употребявани машини и компоненти за тях. Обикновено магазините тестват и изпробват използваните компютри, които предлагат за продажба. Най-важното условие е търговците да предлагат гаранция, в рамките на които можете да пробвате компютъра и да прецените качествата му. Друго важно условие е продавачът да изложи точно и коректно всички характеристики, предимства и слаби места на продаваната от тях стока. Разбираемо, рискът при покупка на машина от подобен магазин е по-малък, защото търговците гарантират за качеството с името и репутацията си. Затова най-добре разгледайте офертите на местните магазини за компютри, там със сигурност ще намерите изгодни и добре функциониращи компютри.

Ако пък решите да купите използван компютър по интернет, трябва да знаете, че в този случай стоката няма да има гаранция. Интернет сайтовете са пълни с оферти за продажба на компютри втора употреба, но подобни сделки крият риск, затова трябва да подходите много внимателно към тях. Препоръчително е да общувате с продавача по имейл, за да разполагате с всички разговори в писмена форма. Попитайте за техническите характеристики на машината, състояние, в което се намира, компонентите, с които се предлага. Ако прецените, че не притежавате нужните знания, обърнете се за помощ към приятел или познат, който разбира от компютри.

Имайте предвид, че обикновено в своите обяви продавачите описват състоянието на стоките като малко по-добро от действителното. Информацията, която трябва да проверите, е за паметта, операционната система, процесора, видео картата, звука. Някои търговци продават изцяло оборудвани компютри, с функционираща операционна система и най-често използваните софтуерни програми, докато други изтриват софтуера преди да обявяват машината за продажба.

В случай, че купувате използван компютър от интернет, идеалният вариант би бил да имате възможност да тествате машината, преди да платите. Това може да ви спести редица проблеми, затова настоявайте за подобна опция. Когато получите компютъра, огледайте внимателно външния му вид, а след това го включете и наблюдавайте как работи. Не осъществявайте сделка, ако има големи несъответствия между описанието на продавача и действителното състояние на продукта.

Ако бюджетът ви е ограничен или пък просто не искате да инвестирате много пари в нова машина, наистина си струва да се замислите за покупка на използвана машина. Разгледайте офертите за компютри втора употреба и изберете няколко сделки, които според вас са изгодни, а след това направете окончателен избор. Пазарът на използвани компютри е много добре развит, тъй като търсенето и предлагането на подобни стоки е много голямо. Въпреки рисковете, немалко хора предпочитат да си купят използван компютър, като основната причина за това е по-ниската цена. При такива покупки съществува определен риск, но ако избирате внимателно, можете да го ограничите значително и дори да го избегнете изцяло.

Website Design Gold Coast – Make Your Online Presence Felt

web-design-4If you need a powerful marketing tool to achieve growth in your business through the online sources, then you can go for your business website. However, one important aspect of developing your business is that the website should be developed in the proper manner. Your business website should also be updated according to the latest trends. Since the web never stops expanding, you need to adopt proper techniques in developing and updating the website so that it can cater to new things. Whether the company or the business is little/big, the basic step is crucial. The website design is vital for any business group. To draw the virtual impression, it’s essential that you build your internet presence.

Website design Gold Coast helps to design your website in an attractive and interactive way and makes it attractive. Consequently, your website draws more public attention and you experience rise in web traffic. In this manner, search engine rankings are enhanced. It also brings in probable customers or clients for your company. A website that is informative as well as appropriately formulated is useful for the people who visit the website to search for informative details on your business’s services or products. These points are usually kept in concern when the experts at Website Design Gold Coast build your website.

These web design businesses have their offices in Gold Coast and they don’t outsource the projects to unreliable and inefficient developers. The expert designers can give you the website, which is simple yet effective, in a time frame you need. The designers work closely with the clients and get the ultimate product which delivers results. Website design Gold Coast is the specialist in designing business or company websites. Some of the positive aspects of their services:

 • Your website will do well with the search rankings
 • The websites are designed by professionals and can be customized to suit the brands
 • The contents can be deleted, added, or changed easily when needed
 • The expert designers utilize WordPress – a renowned Content Management System

Therefore, with their services you can build your business and earn recognition. Commercial website design, a significant aspect for any business, should be entrusted upon professionals. The experts at the renowned website design Gold Coast companies recognize the significance of your marketing initiatives, brand value, and business objectives. The contents are created by focusing on target users. The professionals also organize the appropriate content logically to convey information effectively. The website should also be made user-friendly so that it can hold the interests of different browsers. To attract targeted traffic, the website should be friendly to search engines.

Several things which can be grouped under designing websites include internet-based applications, selling features, flash animations, contents, site map, newsletters, online forums, blogs, domain names, custom graphics, hosting facilities, logo design, and the stationary objects or banners which highlight the corporate presence. To locate effective and experienced web designers in your, you can hit the net. Website design Gold Coast offers you with tailor-made solutions to facelift your business.

Use Online Pharmacy International Safely

Pharmacy international 4Purchasing prescription drugs from an online pharmacy is easier than purchasing from traditional medicine shop where you have to give a long line of waiting. Online pharmacies are an easy and convenient way of buying prescription drugs. Along with saving a lot of money you can also take a great advantage of purchasing medicines by staying in home. However, you may be wondering with a thinking that is it safe to buy medicine from online stores. Yes! It is safe to purchase medicine from pharmacy international if you can purchase with care.

There are some things that you have to consider while buying medicines from online stores. On internet there are hundreds of website are launching in a daily basis and, many of them also claims that they will provide medicines without prescriptions. But, if you are looking for safety then avoiding such companies are the wisest decision because law does not give permission to sell medicines without prescriptions.

One major problem that we face while determining a legal company from such great availability is we cannot decide whether the company is legal or safe. We easily get influenced by the advertisement and marketing strategies of such companies and easily get trapped by illegal pharmacy internationals. The most popular advertisement of such companies is sending mail to every ones account by writing that “we don’t require prescription for selling medicines”. And those people who are looking for an easy way to purchase medicine they get easily trapped by them and end up with a fraud or scam company.

Furthermore, we often see advertisement in many websites about such online medicines store. But, as a responsible purchaser you have to understand the tricks of such companies. No matter how attractive the advertisement is without ensuring about the legality of the company you must not buy medicines from them. It is also possible to have a most attractive and official website of a fraud company but you must not get influenced by them. A good looking website never approve about the legality of the pharmacy international. Even if you find a supplier that is providing drug at very cost-effective price then there is a great chance that there are some problems with the drugs are associated.

It may happen that the drugs they are supplying are outdated. Expired drugs can be very cheap but you will not get any cure from these expired medicines. Sometimes expired drugs may also cause serious health problems. It may also happen that the pharmacy international is providing such drugs that are diluted. It may happen that you have ordered a 40 mg of liquid medicine and got a 20 mg medicines. It may also happen that the drug they are sending you a mislabeled drug that means it is not the drug that you are looking for.

These are the common cases that can be found in a fraud company. Therefore, it is very important to know the guidelines and rules of selecting an online pharmacy to purchase drugs safely. There are many pharmacies international are present that offers best prices on prescription drugs. You have to recognize them and then you can perform a safe medicine purchase with them.

Overview of Syringe Needle Remover

syringe needle 3Syringe needle remover is a device that helps in removing needles from syringe physically. In many developing countries of our world most hospitals and medical practice places till now uses manual method to remove needles from syringes which may cause a severe risk to the person performing the task. Used needles can cause many health problems if it comes in touch with our body and puncturing needles in body may cause severe infection. But, for safety it is imperative to use such device or machine like syringe needle remover for safety removal of needles from syringes. This helps in many areas such as it lowers spreading diseases that may cause from reuse of the syringes, and also reduce incidents of accidents that may cause from needle-stick incidents etc.

Benefits of Syringe Needle Remover

There are several benefits that a medical organization can obtain from. First of all it reduces the chances of needle stick accidents as needle-remover allow instant removal of needles from the syringes and provide a pollution and accident free environment in the working area. One can work without any kind of tension of needle-stick and reusing. Using of Syringe Needle Remover prevents the chance of reusing them because they separates the needle from the syringe and make the syringe useless and it can only be used for disposing.

Needle remover also helps in improving waste disposal as it decrease the amount of infectious waste. Removing the needles from syringes allow you to dispose more syringes in the safety box as safety boxes can hold 20-60% more syringes if there is no needle attached with the syringe. Moreover, Syringe needle remover is a cost-efficient device as it can handle hundred of needles. Those hospital or medical organizations that are not able to use auto-disposable syringe needles can continue their medical process with needle-removers. By spending onetime fee in purchasing needle remover can help those organizations to use it for a life long time. A needle remover has a life span of 200-500 needles.

Limitations of Needle Remover

Apart from the benefits there are some limitations are associated with needle removers such as one person cannot perform the task of removing needles from the syringes. It needs two person; one to hold the needles and another for activating the mechanism. This may be a problematic task for many hospitals if they have limited personnel and all are busy. If this is the case then the possibility of accidents remains the same as before because if removing process cannot be done immediately then the syringe needles will remain exposed and may cause accidents. Moreover, needle removers do not come with a less price as they are made of high-quality materials and thus raise the price. Another reason why many developing countries do not want to buy needle remover is because their country do not manufacture such machines and shipping them from abroad needs a lots of investment that may not be possible for all medical organizations.

Get Baby Like Feet with Baby foot Japan

baby-foot-japan 3In today’s world people make overuse of their legs because of many reasons and as well face many troubles with the soles and skin of foot. Nearly every people face problems with their feet which need to be cured for living a healthy lifestyle. Basically in winter seasons our feet face problems of cracks, roughness or athlete’s foot. Usually people do not take a good care of the soles of their feet at the same way they do for their face or hairs or body skin. Most of us think that feet do not need good care as they do not come with direct contact with people. But, taking a good care of feet is also important as it is one of the mostly use part of our body. Baby Foot Japan is a product from a Japanese company that is made for taking a good care of our feet.

Baby Foot Japan is specially made for the busy people who do not get time to go in parlor for spa, manicure or pedicure. They can easily maintain a good care of their foot in home with this. Basically what happens the soles of our feet accumulate the dead cells very easily as it is quite thicker compared to other parts of our body. Moreover, as it is the place where much load and pressure is applied the dead cells get more chance to accumulate there. Therefore, we need to take care of our feet in the same way as we take for our face.

Baby foot Japan is a product which is specially designed to remove all the dead cells from foot and to give new, soft and smoother feet just like a baby do. To make the treatment natural and safer this product has used natural substances as its main ingredient. Fruit Acid or Alpha Hydroxy Acid (AHA) is the main substance in baby foot which is taken from only fruit acids or natural extracts. To give smoother feet the fruit acid get into the layers of our skin and works on the dead skin layers and removes adhesive fiber from the layers that are the main reason for dead skins.

Baby Foot Japan helps our foot to get a natural peeling by removing the desmosomes from skin layers. With 17 types of natural extracts and high moisturizing powder baby foot is the right thing which can give you a smoother and softer foot as you want. With rough and cracked feet sometimes it becomes very hard to walk properly. We cannot even wear high heels with such feet and cannot walk fashionably. After the peeling procedure Baby Foot Japan gives a foot just like a new born baby’s.

The process is very easy and can be completed in home without taking anyone’s help. Just purchase Baby Foot Japan with $25 and follow the procedure as it is directed in the packet. But remember, after completing the procedure it takes 3 to 7 days of time to peel off the skin; that is why even if you do not see any result within 2-3 days, do not try to peel forcefully.

Buy Juvederm Volbella Dermal Filler

juviderm volbella 2If you are planning to buy dermal filler to enhance your lip beauty then purchasing Juvederm Volbella would be the best option for you. Those who are well known about the effects of Juvederm they must know how this can be effective for augmenting lips beauty. With Juvederm Volbella you will find high-quality dermal filler which contains the best features of Allergan Company. Allergan has gained a lot of praise from people of all around the world with its trusted services. One of great example of Allergan cosmetic filler is Botox.

However, if you have planned to purchase Juvederm Volbella then buying online would be the best option for you. You do not have to search everywhere for the product if you decide to buy online; search on Google page and you will find an unlimited number of shops selling this filler with effective prices too. Now, you may ask me the question why you should buy Juvederm Volbella and why not others? The reason why you must buy Volbella is because it provides more effectiveness than the other cosmetic fillers present in the market.

Juvederm Volbella has made itself one of the better because it has uses patented Vycross technology along with painkiller Lidocaine which is an exclusive technology of Allergan. This new technology have made this filler more effective as it is less hydrophilic than others that means it absorbs less water comparing to other dermal fillers and results less swelling and irritation. Not only is that, purchasing Juvederm Volbella is beneficial because you will feel a pain free experience with this dermal filler.

Online purchasing of Juvederm Volbella will provide you a built-in painkilling anesthetic with it in order to provide you a comfortable treatment experience. You can use the smallest needle for injecting the filler in your lip area. It can provide you the softer, smoother and long lasting result which no other filler can give you. Allergan have specially designed this filler for those people and especially women who want their lips to be picture perfect and most beautiful one. Therefore, if you think you are also one of them who need their lips to be most beautiful then buying Juvederm Volbella would be the wisest decision for you.

According to Allergan, Juvederm Volbella is perfect for the patients who want to continue their daily work just after the treatment. This filler will allow you to get back to your daily life instantly; the recovery time of this injection is very less. Lip contouring, treating marionette lines, increasing lip volume and oral commissures, everything can be possible with this filler. Moreover, if you are worry about your smoker’s line then also Juvederm Volbella can help you very effectively.

Before purchasing Juvederm Volbella medical professional and other users must ensure that the product is manufactured from Allergan who is the only producer of this filler. You must avoid fake websites to avoid purchasing fake products. Another most important thing which you must remember before buying Juvederm Volbella is concerning with doctor for safety use.

Tandblekning hos en seriös klinik

tandblekning-3Om du går i funderingar om att bleka dina tänder hos någon tandläkare som du kanske har nära dig, så bör du eventuellt tänka om. Nummer ett för dig bör vara att fundera på vad du egentligen vill ha ut av din tandblekning. Många av de aktörer som verkar på denna marknad har inte nödvändigtvis enormt många fördelar för dig som kund, förutom att de kanske kan erbjuda ett ganska lågt pris, vilket dock inte borde vara det enda av värde för dig. Du borde istället tänka på att alla företag, bara för att dom har ett ganska lågt pris, inte nödvändigtvis erbjuder dig ett särskilt hälsosamt alternativ. Du kan trots allt få i dig ganska stora mängder av väldigt ohälsosamma kemikalier om du inte riktigt klarar av att hitta ett seriöst tandbleknings ställe. Du bör därför tänka på att välja detta företag som enligt de som har testat verkligen håller världsklass inom det de håller på med.

Då detta företag dessutom har en helt svensk kundtjänst så behöver du inte heller vara rädd för att du skulle få en sämre service på grund av att ni inte till fullo förstår varande. Du har med andra ord riktigt många fördelar att på nolltid få del av enormt bra service, som du dessutom förstår helt och håller genom detta företag. Det känns för många kunder som en väldigt stor trygghet att veta att man kommer att kunna få precis den hjälp som man efterfrågar då det blir mycket lätt att kommunicera med företaget. Du kommer dessutom inte ha några som helst problem med att din hälsa eventuellt skulle försämras då de endast jobbar med ytterst seriösa leverantörer vilket innebär att du garanterat kommer att ha många fördelar att se fram emot, så kolla in hemsidan så kan du läsa in dig ännu mer på hur detta kan fungera i praktiken.

Som du säkert redan har förstått så har du verkligen enormt många olika fördelar med att vända dig till det här tandläkarföretaget eftersom att de endast erbjuder riktigt bra service inom sitt område. Du har dessutom alltid enorma fördelar att på riktigt kort tid få stor del utav. Det finns verkligen ingenting som skulle göra det här företaget till ett dåligt alternativ för dig som går i tankarna om att få ut det absolut bästa av din tandblekning. Så gör liksom så otroligt många andra kunder före dig redan har gjort och kolla in hur otroligt många fördelar din tandblekning kan få på detta ställe. Du har både bra pris, seriös kundservice samt en enorm erfarenhet som samtliga delar kommer att bemöta dig, så med andra ord så finns det bokstavligt talat ingenting som skulle kunna göra detta till en negativ upplevelse för din del!

Why Should You Trust Genuine SAPE Services

sape-servicesThere are many webmasters who are using SAPE for their SERP rankings. When it comes to the SAPE network, it is important for them to be aware of how it works before they deploy the backlinks for their web projects.

SAPE is a network that has more than 650 000 backlinks for webmasters to buy and sell. These backlinks are important for enhancing the SERP rankings of any website and this is why they are in high demand today. When you are looking for SAPE backlinks, it is very important for you to be aware of the network and how you can find the right backlinks that will work for your website or project.

If you are new or a beginner to SAPE, it is very important for you to understand how it functions. You may jump at the prospect at getting over 650 000 backlinks from a single resource bank but the unfortunate news is that all of them are not of the same level. For getting enhanced SERP rankings, it is very important for you to have high quality backlinks, that will give you the benefits of higher page ranks and better results.

When you are looking for SAPE backlinks for your website, you must ensure that you do not choose randomly. If you are a beginner, you must contact genuine SAPE consultants that are well versed and experienced in the domain. Many of these experts have years of experience under their belt. They will examine the website and the projects you have to give you a customized and easy solution on how you will find and get the best quality backlinks for your projects. Most of the backlinks they give you will act positively for your SERP rankings and give you the outcome you deserve.

Now, getting the right SAPE consultant for your needs may be a mammoth task but it is not an impossible one. You will have to be aware of the facts and the credentials of the professionals before you make the final choice. Time is needed and you should not rush to the first service provider without checking track records and background.

You should ascertain the needs of your website and ensure that the SAPE backlinks that are given to you are not low in quality. Reading reviews and checking the client testimonials of service providers will ensure you are not duped. Since SAPE is something new webmasters are not sure about, it is very important for you to entrust the task of enhancing the SERP ranks of your website with quality backlinks with caution.

Once you have understand how SAPE works, you do get the chance to do it alone. However, practice will make you perfect. With the current onslaught of Google updates targeting web spam, it is prudent not to take the risk. Banking on professionals is a wise choice and you will get the results you are looking for without hassles at all. Time will surely bring in positive rewards for your website.

Google Penalty – Step by Step Recovery Tips

over-optimization-penaltyNowadays, Google Penguin has already become a household word to the webmasters. Everyone is aware of Google’s algorithm update which has already managed to wreak severe implications for the online community – websites, businesses, and of course the SEO industry. Months have passed since it was launched, but all businesses are striving to conform to Google Penguin criteria to escape ranking penalty. There are some simple steps website owners can do to recover from Google penalties.

Step 1: Problem Diagnosis

The first thing to do is to find out the reason why the ranking of the website has deteriorated and as a result the traffic to it has dropped. The analysis performed on traffic data is the fastest way of finding out the cause of Google Penguin’s penalizing attitude. Websites whose rankings considerably dropped around April 24 last year, when the algorithm update was launched, have certainly been influenced by that algorithm. Website owners and webmasters should try to isolate traffic data to conform to Google’s organic search traffic. It is there that Penguin should have had its unfavorable impact. Indeed both traffic data and ranking data indicate if there is Google penalty awarded, another approach to verifying the results is the analysis performed on the inbound link profile.

Google Penguin judges websites by analyzing their inbound link profiles. In doing so it searches for links that seem unnatural and inferior in quality. A criterion used by Penguin is the anchor text of links: when the predominant part of the inbound link profile comprises non-branded identical anchor text, this is a signal for the algorithm to award low rankings as it deems such text to be unnatural. The further result is the total devaluation of all links which comprise that anchor text and are included in the inbound link profile. Then, owing to devaluation, rankings plummet for each keyword which has a high exact match anchor text ratio. Website owners would like to know the threshold for exact match anchor text ratio. That question is difficult to answer, because it varies with circumstances and niches. A rule of thumb could be a percentage of 2% of the total inbound links which can contain the anchor text for any primary keywords for the website, and also under 20% of exact match keyword anchors for the inbound link profile. For everyone’s information, Penguin considers websites to conform to the best practices when the percentage of exact match anchor text ratio is from 40% to 50%. When the ratio is higher, Penguin deems such websites as overoptimized, and then penalties follow.

Step 2: Find Out Poison Links

In connection with the above step, website owners start asking themselves if their inbound link profiles are overoptimized and hence in danger of being awarded ranking penalties. To answer their questions, they should draw up a list of the inbound links of a website. There are special tools enabling that, viz. Majestic SEO and Open Site Explorer. The former typically has a more comprehensive link index than the latter, so it is preferable to use Majestic SEO. After running the anchor text report on a domain, a website owner should export the CSV file to his desktop. After opening the CSV file, all columns should be deleted, with the exception of the AnchorText and the TotalBackLinks ones. Then a new column should be added under the name Percent of Total, to calculate the anchor text percentage for the overall inbound link profile.

When there is evidence of manipulation of anchor text backlinks, website owners ask themselves about the term within which the website could recover. There are some activities to do to facilitate the recovery. The anchor text which has a ratio higher than 2% should be highlighted, as it must be these links that are instrumental in decreasing rankings. Such links are very likely to be the target words. It is recommended to check the website rankings in Google for these target keywords. If the website does not appear in the first 50 websites group, that is an indication Penguin has been guilty for the lower rankings.

Branded anchors, universal anchors, or naked URLs should form the predominant part of the website profile. Otherwise, there is a great likelihood of getting penalized. Link profiles which are extensively optimized are ranked negatively by Penguin owing to overoptimization. The greater the optimization, the more strenuous the efforts to recover from Penguin. In the process of recovery, it is recommended to delete and dilute. First of all, the links that have contributed for the reduced rankings should be identified and deleted. Then it is time to dilute, adding new links that conform to the state of the art link building practices. When the backlink profile is visualized, the bad links should be isolated from the good ones. The links to be isolated should be the ones with the anchor text that has been identified as the culprit for the problem.

In Majestic SEO, all that is needed is clicking the anchor text which is found in the Top Anchors section within the Reports area. Domain clustering should be turned off before the analysis is started. The list of links obtained should be exported to the desktop as a CSV file, and the links should be sorted using Majestic SEO’s ACRank. Links with ACRanks of two or less should be highlighted, because they should be targeted as the links to be removed.

Step 3: The Link Removal Process

After the bad links have been identified, website owners should turn to their webmasters and ask them to carry out a link removal campaign. Webmasters contact information is available on the Contact Us page. If there is no Contact Us page, the contact information can be found using WhoIs lookup. Although link removal is not a profitable activity for webmasters, professional SEOs carry out such removal to maintain the quality of websites by repairing their rankings chances.

Step 4: The New Link building Campaign

After the link removal, the new link building campaign should start. Its purpose is to dilute the inbound link profile of a website, in order to make it appear more natural to Google Penguin algorithm. To consider websites as having natural inbound link profiles, Penguin uses the following criteria:

 1. Large domain diversity
 2. Large link type diversity (examples web 2.0 sites, availability of press releases, editorial content published, blog comments, forums inviting visitors to share opinions, etc.)
 3. Large anchor text diversity
 4. A large number of signals of linking to social media (examples: Twitter tweets, or Facebook likes, or social bookmarks, or G+1 links, as well as linking to Diggs, Stumbles, etc.)

So it appears that it is simple to achieve natural high rankings. For the purpose, the tactics employed should offer variety. The anchor text which is used for the website links should be given special attention. Anchor text types that enable the safe link building after Penguin which offers efficiency are found below:

 • Branded anchors (example: websitename)
 • Naked URLs (example: www.websitename.com, or websitename.com,)
 • Universal anchors (examples: click here, visit this website, etc.)
 • Hybrid branded anchors (example: Social media news at websitename)

High quality links are built thanks to quality content on the specific website. Such content can be in the form of blog posts, primary data analysis, opinion offering, or intriguing data visualization. Some businesses seem more boring to online users, so their owners can benefit from helpful advice on the matter of developing winning content strategies. After the quality content has been created and posted, the offsite link building should start. There are well known methods of offsite link building, such as:

 • Quality content which is posted on niche related blogs, on web 2.0 sites, or in high quality article directories
 • After writing press releases informing of recent company developments, they can be distributed using PR distribution services, e.g. PRWeb
 • Contacting influential blog authors in the niche in which the website owner’s company operates, with the offer of writing guest posts
 • Offering insightful comments on some relevant blog posts
 • Participation in forums which are industry related
 • Syndication of a blog’s RSS feed to available RSS aggregators
 • Creation and publishing of images to Pinterest
 • Publishing videos on YouTube

The number of tactics which enable website owners to obtain new inbound links is high. It should be remembered that the process is time consuming. Nevertheless, on the competitive online market, that is an effort that cannot be avoided and is crucial for the maintenance of websites in as high positions as possible in Google searches.